شروع به گفتگوی آنلاین برای صحبت با اپراتورهایی که هم اکنون در سیستم حضور دارند. این گزینه بیشتر برای آزمایش سیستم گفتگوی آنلاین LiveZilla استفاده می شود.

ورود به سامانه جدید LiveZilla ، از طریق مرورگر خود به سامانه همراه مبتنی بر وب اپراتور